paul-block-optiek-slide-oogzorg-glaucoom-1

Glaucoom

Glaucoom is een chronische oogaandoening. Hoe glaucoom precies ontstaat is nog onbekend. Bij de meest voorkomende typen glaucoom speelt een verstoring van de afvoer van het kamerwater in het oog een rol. De verhoogde oogdruk die daardoor ontstaat, beschadigt de oogzenuw. Bij aanhoudende verhoogde oogdruk sterven de oogzenuwvezels geleidelijk af waardoor delen van het perifere gezichtsveld verdwijnen. Glaucoom kan echter ook ontstaan bij een normale oogdruk.


Verschillende typen glaucoom

Primair glaucoom 

is glaucoom zonder duidelijke oorzaak. Dit is het type glaucoom dat het meeste voorkomt. We onderscheiden het primair openkamerhoekglaucoom en het primair nauwekamerhoekglaucoom.

Secundair glaucoom

ontstaat als gevolg van een andere oogaandoening of trauma zoals ontstekingen of verwondingen.

 

Acuut glaucoom

treedt plotseling op doordat de toegangsweg tot het afvoersysteem van het oogvocht wordt afgesloten en de oogdruk in een korte tijd zeer sterk oploopt.

Juveniel glaucoom

is een glaucoomsoorten die bij kinderen kan optreden. Glaucoom op de kinderleeftijd is vrij zeldzaam. Toch bestaan er vele soorten die zowel bij baby's als bij de wat oudere kinderen voorkomen.


Wanneer loopt u het risico glaucoom te krijgen?

  1. Als u een verhoogde oogdruk heeft.
  2. Als er in uw familie glaucoom voorkomt.
  3. Als u 40 jaar of ouder bent.
  4. Als u sterk verziend of bijziend bent.
  5. Als u van Afrikaanse of Aziatische afkomst bent.
  6. Als u aan cardiovasculaire aandoeningen lijdt.
  7. Als u corticosteroïden gebruikt.

 

Onderzoek bij glaucoom

De belangrijkste onderzoeksmethoden bij glaucoom zijn: oogdrukmeting, het beoordelen van de oogzenuw, gezichtsveldonderzoek en gonioscopie (het beoordelen van de kamerhoek). Wanneer er verdenking op glaucoom bestaat, zullen tenminste deze vier onderzoeken worden verricht.

Oogdrukmeting

De wijze waarop de oogdruk gemeten wordt kan in twee hoofdgroepen ingedeeld worden. De meest betrouwbare methode is de applanatiemethode. Deze methode gebeurt onder verdoving en mag alleen door artsen uitgevoerd worden. De non-contacttonometrie gebeurt zonder verdoving en mag ook uitgevoerd worden door niet-artsen (bijvoorbeeld opticiens). 

 

 

Onderzoek van oogzenuw

Wij zullen de binnenkant van het oog bekijken. Zo kunnen we beoordelen of er een beschadiging van de oogzenuw is opgetreden.

Gezichtsveldonderzoek

Gezichtsveldonderzoek is van groot belang voor het ontdekken en vervolgen van glaucoom. Het is de belangrijkste functionele uiting van schade aan de zenuwvezellaag.

Kamerhoekbeoordeling

Kamerhoekbeoordeling is het beoordelen van de kamerhoek. Om te kunnen vaststellen of het gaat om een aangeboren glaucoom, een openkamerhoekglaucoom of een geslotenkamerhoekglaucoom (zie typen glaucoom) is de beoordeling van de kamerhoek onontbeerlijk. Bij aanwijzingen dat u te maken heeft met glaucoom zullen we u gedocumenteerd doorverwijzen naar een oogarts.

Kom langs!


Top